Σκαλιά στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης

Σκαλιά στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=953864318436535&id=204212503401724

Γύρω στο 1912 Γύρω στο 1913 Γύρω στο 1916 Γύρω στο 1917 Την περίοδο της κατοχής Δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950 Περίπου το 1960 Γύρω στο 1963 Γύρω στο 1966 Χωρίς σκαλιά τα τελευταία χρόνια