Βούλγαροι αιχμάλωτοι στον παλιό Σιδ. Σταθμό

Βούλγαροι αιχμάλωτοι στην περιοχή του Παλιού Σταθμού, σε φωτογραφίες της συλλογής Paul Albarel. Οι φωτογραφικές συγκρίσεις για την επιβεβαίωση της περιοχής ακολουθούν. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=957168414772792&id=204212503401724

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1333. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1333, tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1440. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1440, tirage papier. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1439. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1439, tirage papier. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1450. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1450, tirage papier. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1458. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1458, tirage papier. To μεγάλο κτίριο με το ξύλινο διακοσμητικό μοτίβο βρισκόταν στη δυτική πλευρά της πλατείας Παλαιού Σταθμού. Ο Θ. Νάτσινας διακρίνει τις ομοιότητες κτιρίων δυτικά της Στ. Βουτυρά σε απόσπασμα φωτογραφίας από το Χ. Καλεμκερής, Τα τραίνα στον βορειοελλαδικό χώρο. Έχοντας χάσει το αέτωμά του, το δυτικό από τα κτίρια της παραπάνω σύγκρισης, το οποίο βλέπουμε ολόκληρο εδώ, επέζησε μέχρι περίπου το 2005. Στις αεροφωτογραφίες του Βαγγέλη Καβάλα σημειώνεται με ένα βελάκι. Το διπλό βελάκι δείχνει το (επίσης γκρεμισμένο πια) κτίριο που φιλοξενούσε την ταβέρνα «Παλιός Σταθμός», στην οδό Στ. Βουτυρά 2.