Ημέρες νοσοκομείων…

στη συλλογή Albarel

Ασθενείς και τραυματίες, τότε, σε καιρό πολέμου. Το δεύτερο μέρος εδώ: https://archive.saloni.ca/1496 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=957163511439949&id=204212503401724

Στη φωτό AD11-1388 της συλλογής Αλμπαρέλ, ο στόλος των ασθενοφόρων σε αναμονή. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne, tirage papier. Ενώ εδώ [φωτό AD11-1326] μεταφέρουν φορεία με τραυματίες

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne, tirage papier. Οι τραυματίες είναι Βούλγαροι, μας πληροφορεί η λεζάντα της φωτό AD11-1325.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne, tirage papier. Aιχμάλωτοι Γερμανοί φαντάροι, ο ένας τραυματίας, έξω από παράπηγμα τύπου Adrian του Hôpital d'évacuation (Γαλλικό Κέντρο Διακομιδής Tραυματιών).

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1449 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1449 tirage papier Μεταφορά φορείων και στο ΗΤ4 στην φωτό του Joseph Pigassou.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.224, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°224 sur film 35x55 NB

Όπως μας πληροφορεί ο Bernard Maurice: I think that the croissant on the ambulance (“medical car” in 1916) is that of a regiment of Zouaves.

The number 5 under the crescent may be that of the 5e Escadron du 5e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE Αυτός ο μαντιλοδεμένος ασθενής με το πονεμένο χαμόγελο δεν είναι προς μεταφορά. Είμαστε στο ΗΤ4 και ο Πιγκασού εδώ ίσως φωτογραφίζει δικό του «περιστατικό». Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.316, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°316 sur film 35x55 NB