Εγνατία με Βενιζέλου – Στάσις 15. Υποχρεωτική

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960888054400828&id=204212503401724

Βενιζέλου με Εγνατία.