Στην Παπαρρηγοπούλου

Στο καταργημένο βόρειο τμήμα της Παπαρρηγοπούλου, το οποίο διαμορφώθηκε στη γνωστή μας πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Φωτογραφία της Lala Aufsberg (1963) επάνω, ενώ κάτω αρχείο Ε.Λ.Ι.Α. Στην πρώτη η φωτογράφος κοιτάζει το βορά ενώ σ΄αυτήν του Ε.Λ.Ι.Α., το νότο. Η ταύτιση από Ευστάθιο Ασλανίδη.

Παπαρρηγοπούλου, η φωτογράφος κοιτάζει το βορά

Η Παπαρρηγοπούλου προς τον νότο, φωτογραφημένη από τον Δημήτρη Παπαδήμο τη δεκαετία του '60.

Εδώ σημειώνεται και στην αεροφωτογραφία που είχε αναρτήσει η Σταυρούλα Μπαλοπούλου στις ΠΦΘ

Η αεροφωτογραφία της κας Μπαλοπούλου είχε δώσει την ευκαιρία στον κ. Ασλανίδη να ταυτίσει άλλες δυο “εκκρεμούσες” φωτογραφίες από το bildindex.de

Κι εδώ η συσχέτιση.