Στην Αφροδίτης, στην Μπάρα

Συρροή συμμάχων στην Αφροδίτης.

Αριστερά η γωνία με Αναγνωστοπούλου.

Από την αντίθετη κατεύθυνση την είχαμε δει εδώ: https://write.as/saloni-ca/478