Στην Αφροδίτης, στην Μπάρα

Συρροή συμμάχων στην Αφροδίτης.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=966636637159303&id=204212503401724

Αριστερά η γωνία με Αναγνωστοπούλου.

Από την αντίθετη κατεύθυνση την είχαμε δει εδώ: https://write.as/saloni-ca/478