Προπολεμικοί έρωτες στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη. Ιούνιος 1937

Το εφήμερον, φευ, κάλλος της θυγατρός τινός δεξιοτέχνιδος περί την χαρτομαντείαν εξελόγιασε γόνον γνωστής αστικής οικογενείας. Ο πατήρ της καλλονής, εκράτησεν μούτρα, πιθανόν για το θρήσκευμα των εγγονών. Από τον Δαυίδ Μπράβο.