Προπολεμικοί έρωτες στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη. Ιούνιος 1937

Το εφήμερον, φευ, κάλλος της θυγατρός τινός δεξιοτέχνιδος περί την χαρτομαντείαν εξελόγιασε γόνον γνωστής αστικής οικογενείας. Ο πατήρ της καλλονής, εκράτησεν μούτρα, πιθανόν για το θρήσκευμα των εγγονών.

Από τον Δαυίδ Μπράβο.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=965730830583217&id=204212503401724