Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών

Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών και της οδού Προνοίας ήταν αγαπημένο θέμα των φωτογράφων. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=962321774257456&id=204212503401724

Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών και της οδού Προνοίας ήταν αγαπημένο θέμα των φωτογράφων. Τα δέντρα είναι φυλλωμένα, τα ρούχα καλοκαιρινά. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel.

Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1671. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1671 tirage papier.

Δεν ξέρουμε αν αυτές οι δύο φωτογραφίες είναι από συναδέλφους του Αλμπαρέλ ή από αυτές που αγόρασε από τον Φωτογραφικό Τομέα. Εδώ πάντως δεν έχουμε τραπεζάκια, όπως στις λήψεις του Gaston Cherau που έχουμε δει εδώ https://archive.saloni.ca/263 και ήταν σε πιο «οργανωμένο» καφενείο.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1672. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1672 tirage papier.