Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών

Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών και της οδού Προνοίας ήταν αγαπημένο θέμα των φωτογράφων. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Τα γλέντια στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Περιστεριών και της οδού Προνοίας ήταν αγαπημένο θέμα των φωτογράφων. Τα δέντρα είναι φυλλωμένα, τα ρούχα καλοκαιρινά. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel.

Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1671. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1671 tirage papier.

Δεν ξέρουμε αν αυτές οι δύο φωτογραφίες είναι από συναδέλφους του Αλμπαρέλ ή από αυτές που αγόρασε από τον Φωτογραφικό Τομέα. Εδώ πάντως δεν έχουμε τραπεζάκια, όπως στις λήψεις του Gaston Cherau που έχουμε δει εδώ https://archive.saloni.ca/263 και ήταν σε πιο «οργανωμένο» καφενείο.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1672. Photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1672 tirage papier.