Σήματα στην πλευρά των τραμ

Κοιτώντας την φωτογραφία με τα τραμ στην Κωνσταντινουπόλεως αναρωτήθηκα τι ήταν το σήμα που υπήρχε στην πλευρά των βαγονιών, πάνω από τον αριθμό τους. Δεν είχα προσέξει καν ότι υπήρχε σήμα της εταιρίας των τραμ. Κοίταξα να δω τι άλλο υπάρχει. Από τον Θόδωρο Νάτσινα

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967834260372874&id=204212503401724

Τα σήματα στις τρεις σχετικές φωτογραφίες Η πρώτη είναι η πολυσυζητημένη από την Κωνσταντινουπόλεως. Και τα δύο βαγόνια έχουν ένα σήμα μέσα σε ένα κύκλο πάνω από το νούμερο του βαγονιού. Δεν διακρίνεται καθαρά το σήμα. Η δεύτερη είναι στο Σιντριβάνι, με ένα βαγόνι να κατευθύνεται από την Εγνατία προς την Εθν. Αμύνης και πιθανόν προς την Δεσπεραί-Στρατού κλπ. Το σήμα πάλι δεν φαίνεται καθαρά αλλά μοιάζει ίδιο με την προηγούμενη φωτογραφία. Μάλιστα το νούμερο του βαγονιού είναι 23, το ίδιο με την φωτογραφία στην Κωνσταντινουπόλεως, κάτι που δίνει πολλές πιθανότητες να πηγαίνει προς το Χιρς. Απόσπασμα φωτογραφίας από το ebay. Η τρίτη προέρχεται από το βιβλίο για τα τραμ των εκδόσεων Καλεμκερή, όπου δεν αναφέρει σε ποιο σημείο βγήκε η φωτογραφία. Ίσως στο Ντεπό. Ωστόσο φαίνεται καθαρά το σήμα, ΤΘ (τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης;). Είναι η πιο καλή φωτογραφία του σήματος που εντόπισα. Ωστόσο, αυτό μοιάζει κάπως διαφορετικό με το σήμα στις προηγούμενες φωτογραφίες.

Από ένα κοίταγμα της εξέλιξης των τραμ προκύπτουν οι εξής ονομασίες: 1908-1912 Companie Ottomane des Tramways de Salonique 1912-1940 Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης (ΕΤΗΘ) 1940-1953 Κρατική Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕΤΗΘ) 1953-1957 Κρατική Εκμετάλλευση των Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης» (ΚΕΤΘ) Μπορεί σε κάθε μετονομασία να άλλαζαν και σήμα.