Καλοκαίρι του 1941, απογεματάκι στην Καμάρα

Έγχρωμη διαφάνεια. Με τα καλά τους Το φως κάτω από την Καμάρα Οι γραμμές του τραμ Ο μικρός κήπος δίπλα στην Καμάρα