Η μητροπολιτική συναγωγή Μπεθ Σαούλ στην Κατοχή

Η μητροπολιτική συναγωγή Μπεθ Σαούλ, δημιούργημα του Ποζέλι, λίγο πάνω από τη Β. Όλγας, λίγο δυτικότερα από την Καλλιδοπούλου, (εκεί περίπου που η Σααδή Λεβή κάνει γωνία με τον εαυτό της είναι το σπίτι δεξιά). Λίγο καιρό αργότερα, το 1943, θα ανατιναχτεί από τους Γερμανούς.