Μερικά επιπλέον στοιχεία για τη Νέα Αγορά

Ιστορία του κτιρίου Χτίστηκε το 1924, στα οικόπεδα 9/4,5,11,12,13 της πυρικαύστου, με πολλές ιδιοκτήτες μεταξύ των οποίων και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ αρχιτέκτονας ήταν ο Ανδρέας Ελευθεριώτης, ενώ σύμφωνα με το salonikajewisharchitecture αρχιτέκτονας ήταν ο Β. Βασιλειάδης και η Οικοδομική Εταιρεία Νέων Χωρών. Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο το 1995, μόνο το κέλυφος της όψης της Ερμού.

Αρχιτεκτονικά στοιχεία Για τα οικόπεδα 4 και 5 του οικοδομικού τετραγώνου 9, ιδιοκτησίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε η υπ. αρ. 1209/24.7.1925 οικοδομική άδεια που αφορούσε διώροφο κτίριο, (μηχανικός Βασίλειος Βασιλειάδης). Στο ισόγειο διατάσσονταν οκτώ καταστήματα και είσοδος που οδηγούσε στον όροφο, όπου διαμορφώθηκαν εννέα γραφεία με διάδρομο επικοινωνίας στη νότια πλευρά τους. Ψευδοπαραστάδες με γεωμετρική διακόσμηση τόνισαν το διαχωρισμό της όψης σε εννιά (9) φατνώματα. Κάτω από την κορωνίδα και το γείσο του κτιρίου αναπτύχθηκε λιτή γεωμετρική ζώνη με φυτικά στοιχεία.

Το 1954 ο πολιτικός μηχανικός Λέανδρος Νάτσινας εκπόνησε τη μελέτη της Νέας Αγοράς στα οικόπεδα 11, 12 και 13 του ΟΤ9, και στο ελεύθερο τμήμα των οικοπέδων 4 και 5. Καταργήθηκαν τρία καταστήματα του αρχικού κτίσματος, ώστε να λειτουργήσουν ως είσοδοι στο εσωτερικό της αγοράς, η οποία οργανώθηκε εκατέρωθεν τριών εγκαρσίων αξόνων κατά το πρότυπο της Αγοράς Μοδιάνο. Στο ισόγειό της διαμορφώθηκαν εκατόν δώδεκα καταστήματα, μαζί με τα έξι του αρχικού πυρήνα. Τμήμα επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους.

Από τον Θόδωρο Νάτσινα

Από το https://thessarchitecture.wordpress.com/2020/11/06/%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b1/?fbclid=IwAR2eOOyvSOSz27sRojQ4KVgzHtMIUXG3RWhNdS0vA42ACyY1o3_9FZ29-W4

Η ανάρτηση αυτή συμπληρώνει τα όσα είχαμε πει εδώ: https://archive.saloni.ca/1480

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=975287829627517&id=204212503401724