Καραβάκια ‘δια χειρός’ Joseph Pigassou

Φέτος για τις γιορτές στολίζουμε καραβάκια ‘δια χειρός’ Joseph Pigassou και περιμένουμε να χαράξει...

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982336135589353&id=204212503401724

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.121, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα. photo stéréo Joseph Pigassou n°121

…Όπως περίμενε και ο ίδιος, στον ξύλινο μώλο μπροστά στο HT4. Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.117, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα. photo stéréo Joseph Pigassou n°117 Βλέποντας πλεούμενα κάθε είδους στον κόλπο του Θερμαϊκού.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.173, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ ![](photo Joseph Pigassou n°173 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.181, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°181 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.185, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°185 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.034, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°034 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.213, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°213 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.302, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°302 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.303, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°303 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.064, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°064 sur film 35x55 NB