Στην Αγ. Σοφίας στο ύψος σχεδόν της οδού Βλαχάβα, κατά την κατοχή

Αρκετά θολή αυτή η κατοχική φωτογραφία, αλλά μάς δίνει μια εικόνα ενός σημείου από το οποίο δεν έχουμε πολλές λήψεις.

Από την Μάρα Νικοπούλου

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=995929917563308&id=204212503401724

Η αναγνώριση του σημείου γίνεται με βάση μια φωτογραφία του κ. Πέτσα, αναρτημένη στις ΠΦΘ, όπου λίγο ψηλότερα βλέπουμε ότι το σπίτι με το γωνιακό φουρούσι επιζεί ακόμα στη δεκαετία του ’60.

Επιβεβαιώνεται με μια φωτογραφία του Σωκράτη Ιορδανίδη από το ψηφιακό αρχείο του ΜΦΘ.