Γωνία πλατείας Ιπποδρομίου με Ναυαρίνου (σήμερα. Στ. Γονατά)

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=995930787563221&id=204212503401724

Παντοπωλείο Γεωργιάδη(;;), από την πλευρά της πλατείας Ιπποδρομίου, 1936 [εφημ. “Το Φως”, 6-4-1936, σελ. 1]

Παντοπωλείο Γεωργιάδη, από την πλευρά της Ναυαρίνου (σημ. Στ. Γονατά), 1948

Η γωνία Ιπποδρομίου με Ναυαρίνου, 1934)

Η γωνία Ιπποδρομίου με Ναυαρίνου, 1938)