Η πρώτη γυναίκα οδοντίατρος Σμαράγδα Χατζηβασιλείου

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Η πρώτη γυναίκα οδοντίατρος στη Θεσσαλονίκη και το δημοσίευμα στη “Νέα Αλήθεια”, 15-9-1914. Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Οδοντιατρικό Σχολείο του Εθνικού Πανεπιστημίου” άρχισε να λειτουργεί το 1916. Προϋπήρχαν, ωστόσο, δύο ιδιωτικά Οδοντιατρικά Σχολεία στην Αθήνα από το 1893, του Καρακατσάνη και του Δέρβη.

Λίγα είναι γνωστά, μέχρι τώρα, για τη Σμαράγδα Χατζηβασιλείου. Σπούδασε Οδοντιατρική στο Παρίσι και καταγόταν, κατά πάσα πιθανότητα, από τη Σμύρνη.