Κάτοψη του Διοικητηρίου, σε σχέδια ίσως του Poselli

Δεξιά λεπτομερές σχέδιο ισογείου ή τυπικού ορόφου Το σκαρίφημα αριστερά έχει ενδιαφέρον γιατί φαίνεται ότι σχεδιαζόταν μεγαλύτερο σύνολο κτιρίων που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε. Ίσως ένα από τα κτίρια να ήταν για την αστυνομία. Από μια εργασία στα τούρκικα για την αστυνομία στην οθωμανική Θεσσαλονίκη του İbrahim Yılmaz με τίτλο στην αγγλική περίληψη LOGISTIC MEANS IN THE OTTOMAN POLICE FORCE: THE CASE OF THESSALONIKI PROVINCE

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1147124 Ενδεχομένως να είναι το πρωτότυπο σχέδιο του ίδιου του Poselli. Από τον Θόδωρο Νάτσινα

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1003520840137549&id=204212503401724