Απ. Παύλου 103 τότε, σήμερα 39, λίγο πιο κάτω από την Αχιλλέως

Απ. Παύλου 103 τότε, σήμερα 39, λίγο πιο κάτω από την Αχιλλέως. Ήλιος με δόντια, ένα πρωινό της κατοχής