Στο Μονοθέσιο (Μονοτάξιο) Δημοτικό του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης άνοιξε το Τριώδιο. Φωτογραφίες από το 1956-59. Από το αρχείο του Χάρη Βάρβογλη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018503541972612&id=204212503401724

1956. Στην επάνω πλευρά του Πειραματικού (προς την Ολύμπου) υπήρχε αυλή με ένα παλιό διώροφο τούρκικο κτίσμα. Αυτό ήταν το Δημοτικό του Πειραματικού

1957. Τα καρναβαλάκια στην σκάλα που οδηγούσε στην “επάνω αυλή”. 1959. Στον επάνω όροφο του παλιού κτηρίου, όπου λειτουργούσε το Μονοτάξιο. Οι μαθητές με την κανονική τους αμφίεση. Ακαδημαϊκό έτος 1957-58, Το διώροφο αυτό κτήριο στέγαζε στον κάτω όροφο την Γ' Δημοτικού και στον επάνω το Μονοτάξιο (5 μαθητές από κάθε τάξη του Δημοτικού στην ίδια αίθουσα).