Κτίρια που στέγασαν το Ιωακείμειο Λύκειο της Χρυσής Ιωακείμ Δέλλιου

Κάποια από τα κτίρια που στέγασαν το Ιωακείμειο Λύκειο της Χρυσής Ιωακείμ Δέλλιου. Επιμέλεια Νίκανδρου Καστανίδη

Το 1914 άρχισε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το “Ιωακείμειον Λύκειον” της Χρυσής Πατσικόζογλου του Ιωακείμ, με 17 μαθητές, στην οδό Χαλκιδικής 8. Το 1915 μετεστεγάστηκε στη οδό Αγίας Τριάδος 11, απέναντι από την εκκλησία, όπου από το 1921 διευρύνθηκαν οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες.

Στις αρχές της δεκαετίας τιυ 1930 εγκαταστάθηκε στην οδό Λασσάνη (τότε Γηροκομείου) 1. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και παράρτημα στην Βασ. Όλγας 91, κι αργότερα είχε παράρτημα στη Βασιλέως Πέτρου 72 (πιθανότατα σήμερα να αντιστοιχεί με κάποιο κτίριο της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) Το 1930 μετακόμισε στην πλατεία Αγία Σοφίας, Αγία Σοφίας (τότε 4ης Αυγούστου) 37, εκεί που στεγάζονταν τα Εκπαιδευτήρια Βαλαγιάννη (με σημερινά δεδομένα στην Αγ. Σοφίας 35). Διατηρούσε το παράρτημα στην τότε Βασ. Πέτρου. Κάποια χρονιά μετά την κατοχή, το πιθανότερο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μεταφέρθηκε στην Τσιμισκή 111, στη Διαγώνιο (με σημερινά δεδομένα, στη γωνία Τσιμισκή με Λ. Βύρωνα) και με παράρτημα στη Βασ. Όλγας 133, στη Σαλαμίνα

Και το 1965 (μέχρι το 1978, που έκλεισε οριστικά) εγκαταστάθηκε σε ιδίοκτητο χώρο στους δύο πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας στην οδό Μπότσαρη 13, που είχε είσοδο και από την πρασιά στην Βασ. Όλγας μεταξύ των κτιρίων 107 και 109 (υπάρχει και σήμερα αυτό το πέρασμα). [Αξιοσημείωτο είναι το σχετικό άρθρο, με πολλές φωτογραφίες, του κ. Γ.Δ. Κανατά στο περιοδικό Πολύγυρος, 80, 2015, σελ. 10-13. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά στοιχεία του άρθρου αυτού.]

Η Χρυσή Πατσικόζογλου γεννήθηκε στο Σαμάκοβο της Βουλγαρίας και σπούδασε στο Ζαρίφειο Διδασκαλείο της Φιλιππούπολης. Η πρώτη διδακτική της εμπειρία άρχισε το 1907, ως διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Βυζύης και ως υποδιευθύντρια στο Ημιγυμνάσιο Σουφλίου, τη διετία 1910-1912. Χαλκιδικής 8, πιθανή τοποθεσία του Ιωακείμειου Λυκείου το 1914 “Νέα Αλήθεια”, 9-9-1915 Από ρυμοτομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης του 1925 Αναφέρθηκε ότι τη δεκαετία του 1930 το Ιωακείμειο Λύκειο της Δέλλιου είχε παράρτημα στη Βασ. Όλγας 91. Επείδη η τότε αρίθμηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν ταυτίζεται με τη σημερινή, πιθανότατα αυτό το παράρτημα να ήταν στο κτίριο που από το 1943 μέχρι το 2008 στέγασε τα γνωστά Εκπαιδευτήρια “Ο Κοραής” και σήμερα το Νηπιαγωγείο “Κοπετί”, στην Βασ. Όλγας 71. “Το Φως”, 8-9-1937 Η οδός Λασσάνη (πρώην Γηροκομείου), την περίοδο της κατοχής “Το Φως”, 20-9-1939 Πλατεία Αγ. Σοφίας, την περίοδο της κατοχής Πλατεία Αγ. Σοφίας, γύρω στο 1959-60 “Μακεδονία”, 22-9-1957 Διαγώνιος, γύρω στο 1960 Το Ιωακείμειο Λύκειο στη Διαγώνιο, το 1955 “Μακεδονία”, 11-9-1966 Η διασταύρωση Βασ. Όλγας με Μπότσαρη, από αεροφωτογραφία της Αν. Θεσσαλονίκης του 1979 Ιωακείμειο Λύκειο, γυμναστικές επιδείξεις Ιωακείμειο Λύκειο, γυμναστικές επιδείξεις επίσης Σημερινή φωτογραφία της πρώην εισόδου του Ιωακείμειου Λυκείου στη Μπότσαρη 13 Μπότσαρη 13, οι αίθουσες του πρώην Ιωακείμειου Λυκείου