Νίκης με Βενιζέλου, παλιότερα από το 1903

Νίκης με Βενιζέλου – στερεοσκοπική των Underwood με ημερομηνία copyright 1903. Ίσως πιο παλιά; Το Όλυμπος έχει μόνο ισόγειο και έναν όροφο και το κτίριο δεξιά της Βενιζέλου (Krystal κτλ) είναι στο κτίσιμο. Από το Μπενάκη

Από τον Θόδωρο Νάτσινα