Κατηφορίζοντας την Τσαμαδού, πίσω από την Αγ. Αικατερίνη

Κατηφορίζοντας την Τσαμαδού, πίσω από την Αγ. Αικατερίνη από το ύψος της Αλεξ. Παπαδοπούλου (τότε Σούτσου) Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1012240535932246&id=204212503401724

Στο σχέδιο του Gerard μια γυναίκα καθισμένη στην αυλόπορτα, ενός τοίχου που κατηφορίζει. Ο μιναρές από την Αγ. Αικατερίνη. Βρισκόμαστε στην Τσαμαδού περίπου στο ύψος της τότε Σούτσου (σήμερα Αλ. Παπαδοπούλου) Εκεί που σχεδίαζε ο Gerard σταμάτησε και ο Pigassou να φωτογραφίσει. Λίγο πιο κάτω οι ψηλοί μαντρότοιχοι από τα σπίτια, το άνοιγμα της πόρτας μοιάζει περισσότερο με σκιά που πέφτει πάνω στον τοίχο Ο Ζάχος βρήκε κι αυτός μια γυναίκα καθισμένη στην πόρτα. Ένας χαμηλότερος τοίχος αρχίζει πιο κάτω. Είμαστε πάντα πάνω από την Ηούς. Εκεί που αρχίζει ο χαμηλότερος τοίχος είναι ο χώρος της εκκλησίας. Ο τοίχος αυτός δείχνει φρεσκοσοβατισμένος εδώ, πριν 30 χρόνια από την πρώτη λήψη του σημείου των Schultz & Barnsley Μέσα τώρα από τον χαμηλό τοίχο, πίσω από το ιερό, τάφοι μουσουλμανικοί Και το ιερό. Ξαναπαίρνουμε την Τσαμαδού προς τα κάτω. Εκεί που τελειώνει ο τοίχος της εκκλησίας ένα δρομάκι. Η οδός Ηούς χωρίζει την εκκλησία από τα νοτιότερα σπίτια Λίγο πιο κάτω το έδαφος κατηφορίζει, αφού έχουμε περάσει την Ηούς, ο τοίχος ψηλώνει. Λήψη του Ζάχου, του 1913 Και από πιο μακριά πάλι του Ζάχου. Πολλά χαλάσματα μπροστά του Τα οποία αργότερα, στα χρόνια που φωτογράφιζε ο Pigassou, θα δώσουν τη θέση τους σ ένα μαγαζάκι. Σ αυτήν την ευρύτερη λήψη βλέπουμε το μεγάλο μήκος και το ανισοϋψές του προαύλιου της εκκλησίας σε σχέση με τον μαντρότοιχο κάτω από την Ηούς.