Στην δυτική πλευρά της Αγ. Αικατερίνης

Είμαστε στην Αγ. Αικατερίνη, την είδαμε χθες από τη ανατολική πλευρά της. Σήμερα από την δυτική. Τα κυπαρίσσια και ο μιναρές μας προσανατολίζουν. Πρόσφυγες φυσικά, ίσως πυρόπληκτοι, που στεγάστηκαν στην εκκλησία, κρέμασαν την μπουγάδα τους στους τάφους, δίνοντας ζωή στο μέρος Η μπουγάδα απλωμένη ανάμεσα στους τάφους με φόντο τα σπίτια νοτιότερα και χαμηλότερα. Ίσως η πιο όμορφη λήψη. Όλα τα στοιχεία της ζωής, η φροντίδα, το νερό, η βρεφική αμηχανία, ακόμη και ο τάφος σ ένα στιγμιότυπο ζωής