Στην δυτική πλευρά της Αγ. Αικατερίνης

Είμαστε στην Αγ. Αικατερίνη, την είδαμε χθες από τη ανατολική πλευρά της. Σήμερα από την δυτική. Τα κυπαρίσσια και ο μιναρές μας προσανατολίζουν.

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1012240889265544&id=204212503401724

Πρόσφυγες φυσικά, ίσως πυρόπληκτοι, που στεγάστηκαν στην εκκλησία, κρέμασαν την μπουγάδα τους στους τάφους, δίνοντας ζωή στο μέρος Η μπουγάδα απλωμένη ανάμεσα στους τάφους με φόντο τα σπίτια νοτιότερα και χαμηλότερα.