Αεροφωτογραφία γύρω από τον Λευκό Πύργο, του 1932

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022416898247943&id=204212503401724

Αεροφωτογραφία γύρω από τον Λευκό Πύργο, του 1932 Από Journal of Cultural Heritage 14 (2013), p.398. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη