Αεροφωτογραφία γύρω από τον Λευκό Πύργο, του 1932

Αεροφωτογραφία γύρω από τον Λευκό Πύργο, του 1932 Από Journal of Cultural Heritage 14 (2013), p.398. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη