Φορτοεκφόρτωση πλοιαρίων διασταύρωση Νίκης με Αγ. Σοφίας

Φορτοεκφόρτωση πλοιαρίων με τον παραδοσιακό τρόπο. Κάπου κοντά στην διασταύρωση της Νίκης με την Αγ. Σοφίας.