Μωρεάς 29

Μωρεάς 29, και όχι 50 Σ' αυτή τη λεζάντα μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Γράφει “Κατοικία Α. Σικαλίδη, Μωρεάς 50”. Όμως η Μωρεάς δεν έφτανε στο 50 -λογικά ούτε παλιά, καθώς δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η ρυμοτομία της. Σήμερα τελειώνει στο 38. Το πολύ να έφτανε στο 44. Στα παλιότερα διαγράμματα της περιοχής, το επώνυμο Σικαλίδου εμφανίζεται στη Μωρεάς 29 (ανεβαίνοντας αριστερά, δηλαδή, το τρίτο σπίτι βόρεια της οδού Καλλιόπης. Και αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται από ένα “κομματάκι” του που φαίνεται [σε μια φωτογραφία που είχαμε δει παλιότερα από ανάρτηση Χρ. Καββαδά] και διακρίνουμε την σιδεριά και το κοίλο φουρούσι. Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32. Από τον Βαγγέλη Καβάλα και ταύτιση Μάρας Νικοπούλου

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022425971580369&id=204212503401724

Σ' αυτή τη λεζάντα μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Γράφει “Κατοικία Α. Σικαλίδη, Μωρεάς 50”. Όμως η Μωρεάς δεν έφτανε στο 50 -λογικά ούτε παλιά, καθώς δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η ρυμοτομία της. Σήμερα τελειώνει στο 38. Το πολύ να έφτανε στο 44. Στα παλιότερα διαγράμματα της περιοχής, το επώνυμο Σικαλίδου εμφανίζεται στη Μωρεάς 29 (ανεβαίνοντας αριστερά, δηλαδή, το τρίτο σπίτι βόρεια της οδού Καλλιόπης. Και αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται από ένα “κομματάκι” του που φαίνεται [σε μια φωτογραφία που είχαμε δει παλιότερα από ανάρτηση Χρ. Καββαδά] και διακρίνουμε την σιδεριά και το κοίλο φουρούσι.

Και εδώ το σπίτι σε απόσπασμα φωτογραφίας του 1954. Εδώ ολόκληρη η φωτογραφία από ανάρτηση Απ. Βρεφίδη