Άνθρωποι, πράγματα και ύδατα δίπλα στο λιμάνι. Φεβρουάριος του 1916

Η κατάσταση ανθρώπων, των πραγμάτων και των υδάτων τον Φεβρουάριο του 1916, στη λεωφ. Νίκης, δίπλα στο λιμάνι Από τον Νίκανδρο Καστανίδη