Στο εσωτερικό της Αγ. Αικατερίνης (Γιακούπ πασά)

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034097187079914&id=204212503401724

Και μία μοναδική με τους πρόσφυγες στο εσωτερικό της, από τον Γαλλικό Φωτογραφικό Τομέα Η οποία κυκλοφόρησε και ως καρτ ποστάλ