Στο εσωτερικό της Αγ. Αικατερίνης (Γιακούπ πασά)

Και μία μοναδική με τους πρόσφυγες στο εσωτερικό της, από τον Γαλλικό Φωτογραφικό Τομέα Η οποία κυκλοφόρησε και ως καρτ ποστάλ