Αεροφωτογραφία γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, του 1932

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1038616419961324&id=204212503401724

Αεροφωτογραφία γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, του 1932