Αεροφωτογραφία γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, του 1932

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Αεροφωτογραφία γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, του 1932