Δύο φωτογραφίες βγαλμένες από το ξενοδοχείο Imperial από τον Zepdji

Δύο φωτογραφίες περισσότερο και λιγότερο γνωστές φαίνεται ότι έχουν ληφθεί με λίγη χρονική διαφορά μεταξύ τους – και μια προσπάθεια να ενωθούν. Βγαλμένες από το ξενοδοχείο Imperial από τον Zepdji. Από τον Θόδωρο Νάτσινα