Δύο φωτογραφίες βγαλμένες από το ξενοδοχείο Imperial από τον Zepdji

Δύο φωτογραφίες περισσότερο και λιγότερο γνωστές φαίνεται ότι έχουν ληφθεί με λίγη χρονική διαφορά μεταξύ τους – και μια προσπάθεια να ενωθούν. Βγαλμένες από το ξενοδοχείο Imperial από τον Zepdji. Από τον Θόδωρο Νάτσινα

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1033435983812701&id=204212503401724