Ο Λαμπρόπουλος 50 χρόνια πριν, γιορτάζει τα 150 χρόνια από το 1821