Ο Λαμπρόπουλος 50 χρόνια πριν, γιορτάζει τα 150 χρόνια από το 1821

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1039542846535348&id=204212503401724