Οι αγοραίοι είναι ωραίοι. Ταξί μπροστά στον Πύργο τον Λευκό