Οι αγοραίοι είναι ωραίοι. Ταξί μπροστά στον Πύργο τον Λευκό

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1033434083812891&id=204212503401724