Ακροπόλεως 120. Διατηρητέο και αποκατεστημένο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022435728246060&id=204212503401724

Τώρα Ακροπόλεως 120. Διατηρητέο και αποκατεστημένο. Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32. Από τον Βαγγέλη Καβάλα