Πανοραμική λήψη της ΔΕΘ, Σεπτέμβριος 1962

Πανοραμική λήψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 1962. Από τον Χάρη Βάρβογλη Από το αρχείο του κ. Βάρβογλή

Από το αρχείο του ΕΛΙΑ. Οι βελτιώσεις των φωτογραφιών από τον Νίκανδρο Καστανίδη