Στην οδό Κομποθέκλα

Από τον Ηλία Πετρόπουλο η φωτογραφία φέρει τον τίτλο. Κομποθέκλας. Διορθώνεται μόνον η γραμματική. Κομποθέκλα. (ευχαριστώ τον κ. Βάρβογλη) Απέναντί μας είναι το μεγάλο οικόπεδο στο νούμερο 2 ενώ στα νερά καθρεφτίζεται η πολυκατοικία που υπάρχει και σήμερα Βασ. Όλγας 100, στην γωνία με Κ. Γεωργάκη. Τα μαγαζιά στην Βασ. Όλγας 121 μόλις και διακρίνονται.

Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1048521852304114&id=204212503401724

Η φωτογραφία του Πετρόπουλου. Μπροστά μας το οικόπεδο Σκαπέρδα Η πολυκατοικία που καθρεφτίζεται στο νερό στην Βασ. Όλγας 100. Και το μεγάλο οικόπεδο στην Κομποθέκλα με τον κάτοχο του τεράστιου οικοπέδου το 1934. Θωμάς Σκαπέρδας