Δύο πίνακες με οικονομικά στοιχεία για το τραμ, όταν πρωτολειτούργησε

Ο πρώτος πίνακας δείχνει την επιβατική κίνηση του τραμ, τα έσοδα και τα κέρδη στη Θεσσαλονίκη από το 1893 ως το 1904. Ο δεύτερος τα έσοδα και τα κέρδη από το 1893 ως το 1909. Σημειωτέον ότι από το 1893 ως τον Ιούνιο του 1908 λειτουργούσε το ιππήλατο τραμ. Ενδιαφέρον έχει που δεν διαχωρίζει τα στοιχεία ο πίνακας. Πάντως παρουσιάζεται μια περίεργη αυξομείωση των εσόδων μεταξύ 1906 και 1909 που ίσως να οφείλεται σε κάποια διακοπή της λειτουργίας για την μετατροπή από ιππήλατο σε ηλεκτρικό; Ίσως να οφείλεται στην λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας το 1906; Πάντως τα έσοδα του 1909 είναι σαφώς ανεβασμένα που δείχνει ότι το ηλεκτρικό τραμ είχε εδραιωθεί. Ενδιαφέρον επίσης έχει η τρομερή αύξηση των κερδών το 1904 – 533% αύξηση σε σχέση με το 1894 ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 50%! Δημιουργική λογιστική ή κάτι άλλο έγινε;

Τα στοιχεία από τις περιοδικές εκδόσεις Manuel des sociétés anonymes fonctionnant en Turquie, του 1906 και του 1911.

Από τον Θόδωρο Νάτσινα

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1048520198970946&id=204212503401724

Επίσης από τα στοιχεία των εκδόσεων μαθαίνουμε ότι η εταιρεία των ιππήλατων τραμ ήταν η ίδια που συνέχισε με τα ηλεκτρικά αφού έκανε κάποια συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής του ηλεκτρικού η οποία ονομαζόταν Compagnie d' Electricite de Salonique et de Smyrne. Τα πρόσωπα της διοίκησης της εταιρείας των τραμ.