Στην Τιμοθέου, βλέποντας τον Όσιο Δαυίδ

Το σημείο λήψης