Στην Τιμοθέου, βλέποντας τον Όσιο Δαυίδ

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1063623017460664

Το σημείο λήψης