Λίγο πάνω από την Ακροπόλεως, βλέποντας τους Ταξιάρχες

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1063625057460460

Λίγο πάνω από την Ακροπόλεως, βλέποντας τους Ταξιάρχες, εκεί που είχαμε δει ένα καφενεδάκι εδώ: https://archive.saloni.ca/269