Λίγο πάνω από την Ακροπόλεως, βλέποντας τους Ταξιάρχες

Λίγο πάνω από την Ακροπόλεως, βλέποντας τους Ταξιάρχες, εκεί που είχαμε δει ένα καφενεδάκι εδώ: https://archive.saloni.ca/269