Οι πρώτοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στη Θεσσαλονίκη

Οι πρώτοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στη Θεσσαλονίκη Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1081211165701849

Από το βιβλίο “Τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976” του Β. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 123.

Επισημαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί στον “ανώτερο όροφο” της Φυσικομαθηματικής Σχολής και καταλαβαίνουμε ότι ο πρώτος Η/Υ εγκαταστάθηκε στο υπερώο του τότε κτιρίου της ΦΜΣ. Ο πρώτος Η/Υ ήταν τύπου IBM 1620/II και ήταν της δεύτερης γενιάς στην ιστορία των Η/Υ. Ο δεύτερος ήταν τύπου UNIVAC 1106 και είναι γνωστό ότι ήταν τοποθετημένος στο Τμήμα Μαθηματικών, στον Γ’ όροφο της ΦΜΣ. Για τον τρίτο Η/Υ. Για τον τρίτο Η/Υ της IBM δεν υπάρχουν πληροφορίες. Μόνο δύο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε: 1η) ενδέχεται να εννοεί ο Κυριαζόπουλος τον Η/Y που είχε η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, και δεν λειτούργησε ποτέ, και 2η) να ήταν ένας Η/Υ στη στο κτίριο της Φοιτητικής Λέσχης, που είναι γνωστό ότι υπήρχε εκεί, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είχε εγκατασταθεί μέχρι το καλοκαίρι του 1976 Η ΦΜΣ τη δεκαετία του 1960, όπου φαίνεται το υπερώο της Ο πρώτος Η/Υ, IBM 1620/II, του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην έκθεση για την ιστορία των υπολογιστών του “Νόησις”, το 2015 Ο δεύτερος Η/Υ, UNIVAC 1106 , που από το 1973 μέχρι το 1987 περίπου ήταν στο Τμήμα Μαθηματικών, στο Γ’ όροφο της ΦΜΣ Ο μεγάλος διάδρομος του Τμήματος Μαθηματικών με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά (το 2009), όπου σημειώνεται με πράσινο βέλος η θέση που ήταν ο UNIVAC 1106 Ο μεταγενέστερος Η/Υ του UNIVAC 1106 , που ήταν ένας ΙΒΜ 4381, σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, στον ημιώροφο του κτιρίου της Βιολογίας, γύρω στο 1992. Το κτίριο της Βιολογίας του ΑΠΘ

Φύλλο προγραμματισμού από την Aspa Papaioannou και οι πρώτες “σημειώσεις” από την Aspa Papaioannou

Harry Varvoglis : H Fortran II ήταν παλιά, ήδη το 1967. Τότε “κυκλοφορούσε” η Fortran IV.