1906: η πρώτη γυναίκα γιατρός Ferrari Bizze

Η πρώτη γυναίκα γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Ήταν η Ferrari Bizze (Φερράρη ή Φερράρε Μπίτσε ή Πίτση), διδάκτωρ της Ιατροχειρουργικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νάπολης (Ιταλίας). Υπήρξε βοηθός των καθηγητών Μούρι και Μαγκιόκι. Επικύρωσε το δίπλωμά της και έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Ιατρική Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Για το σκοπό αυτό είχε συστατικές επιστολές από τους καθηγητές Ναβάρρο και Μονάρι . Η ειδικότητά της ήταν η ιστολογία και οι “θερμοσυφιλιτικές” παθήσεις. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά διέμενε στον Φραγκομαχαλά κι αργότερα στην οδό Χαλκιδικής. Απεβίωσε το Φεβρουάριο του 1929.