Στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας άλλος αλλά ίδιος κόσμος

Κάρα στην παραλιακή, πλοία με σηκωμένα τα πανιά, φορτηγά, άνθρωποι. Δίπλα στην θάλασσα της πόλης, στην πλατεία της πόλης.

Ένα ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό στην πλατεία Αριστοτέλους του 1941

Ένας άλλος κόσμος, ο ίδιος κόσμος.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1036723280150638