Οδός Βατικιώτου, από το Ουν Καπάν

Επιχρωματισμένη, της γνωστής οικογένειας φωτογραφιών της αγοράς, αναγνωρισμένη πλέον από τον Ευστάθιο Ασλανίδη. Οδός Βατικιώτου, αφήνοντας πίσω μας το Ουν Καπάν, ο αναβάτης, και ο φωτογράφος κοιτάζουν την ανατολή και την οδό Αγίου Νικολάου, (που σε λίγα μέτρα αριστερότερα συναντά την Εγνατία). Στην ασπρόμαυρη της πυρκαγιάς (όπως παρουσιάστηκε στις ΠΦΘ και αναγνωρίστηκε από τον κ. Νικόπουλο), ο φωτογράφος στέκεται στην Αγίου Νικολάου και κοιτάζει το βορρά.