Το πάρκο Πατρικίου στην Κρήτης και η οδός Χρηστοβασίλη στην Κατοχή

Το πάρκο Πατρικίου στην Κρήτης και η οδός Χρηστοβασίλη (τότε Μαυρομιχάλη), την περίοδο της Κατοχής.

Η παρακάτω πανοραμική απεικόνιση της περιοχής αναγνωρίστηκε από τον Δαυίδ Μπράβο.

Συνδυασμός τριών λήψεων από το σπίτι στη Χρηστοβασίλη 13 με θέα το πάρκο Πατρικίου στην Κρήτης και πιο πάνω δεξιά το γήπεδο τότε του Μεγ. Αλεξάνδρου. Ο δρόμος μπροστά μας είναι η Κρήτης με τον όρχο των Γερμανικών οχημάτων.

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας της περιοχής, εκείνης περίπου της εποχής. Η πανοραμική λήψη έγινε από το σπίτι στον μπλε κύκλο. Αμέσως πιο πάνω ειναι το σπίτι του Πατρικίου κι αριστερά το Μαράσλειο- Νούκειο. Με βάση τον όρχο μπορούμε να προσδιορίσουμε τα σπίτια δεξιά. Αντιστοιχούν στα 14 και 16 της Χρηστοβασίλη σήμερα. Από την απέναντι μεριά, Χρηστοβασίλη 15, το σπίτι του Πατρικίου. Χρηστοβασίλη 13 (το σπίτι που έμεναν οι Γερμανοί) και 15 στα δεξιά, το παράθυρο από το σπίτι του Πατρικίου. Από το πίσω μπαλκονάκι της Χρηστοβασίλη 13, με θέα το σχολείο του Νούκα, μια λήψη πάνω από τη σκεπή του σχολείου και πέρα από την Κρήτης. Και πάλι στα δεξιά μας το σπίτι του Πατρικίου. Κάποια σπίτια από την προηγούμενη λήψη αναγνωρίζονται κι εδώ. Βρισκόμαστε στον όρχο. Πίσω από τον φωτογράφο είναι τα φορτηγά. Το σχολείο από την πίσω αυλή του σπιτιού Φωτογραφία από το αρχείο του Μηνά Δρεστηλιάρη. 27/5/1937. Νυν πάρκο Πατρικίου. Αναμνηστική φωτογραφία β΄ τάξης 17ου Δημοτικού Σχολείου (Νούκα). Ο φωτογράφος στέκεται απο την μεριά της οδού Χρηστοβασίλη, δεξιά τα σπίτια είναι στην οδό Κρήτης, και πίσω δίπλα δεξιά απο το κεφάλι του δάσκαλου είναι το σπίτι του Άμποτ. Αεροφωτογραφία του 1958 από το λεύκωμα αφιερωμένο στον αθλητικό σύλλογο του Μεγ. Αλεξάνδρου με το πάρκο σχεδόν διαμορφωμένο και το γήπεδο πιο πάνω και δεξιά. Σε φωτογραφία της δεκαετίας 70, το σπίτι από το οποίο έγιναν οι λήψεις πάλι σε μπλε κύκλο.