Η λαϊκή αγορά της Σαλαμίνας κατά την κατοχή

Αυτήν την αγορά την είχαμε δει στο αφιέρωμά μας με φωτιγραφίες κυρίως της δεκαετίας του 50, εδώ: https://archive.saloni.ca/1487

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1091636834659282