Η οδός Δημ. Τζαχείλα προς την είσοδο του Γεντί Κουλέ

Ενδιαφέρουσα αποτύπωση της ανόδου της οδού Δημ. Τζαχείλα προς την είσοδο του Γεντί Κουλέ γύρω στα 1916 με 1917. Διακρίνονται σπίτια της οθωμανικής συνοικίας στα πέριξ των φυλακών του Επταπυργίου. Η φωτογραφία προσφέρεται σε διαδικτυακή δημοπρασία του Delcampe.

Από τον Αλέξανδρο Σαββόπουλο

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1096722737484025

Σημερινή άποψη της Δημ. Τζαχείλα