Πλατεία Λευκού Πύργου, 1962

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1094700181019614

Έχω την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι εγώ είμαι αυτός στο ποδήλατο . Τότε συχνά περνούσα από εκεί, με ποδήλατο πάντοτε

[Από το αρχείο του Ν. Μουτσόπουλου] [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη – Τεκμήρια Φωτογραφικού Αρχείου, 1900-1980”, 2006, σελ. 105]