Το λιμάνι γύρω στο 1995

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη