Το λιμάνι γύρω στο 1995

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1100153167140982