Σπαχήδες στην πόλη

Μαροκινοί, μέλη του Γαλλικού εκστρατευτικού σώματος, γνωστοί ως Σπαχήδες Στις 3 Μαρτίου 1917 έφτασαν, στις 6 Μαρτίου έφυγαν για Βέροια. Ενδιάμεσα πρόλαβαν να κάνουν επίδειξη στο πεδίο του Άρεως, μπροστά από το σημερινό Γ' ΣΣ. (Συγκεκριμένα στις 5/3/1917)

1er Régiment de Marche de Spahis Marocains, υπό την παρουσία του Σαράιγ και του Βενιζέλου.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/579352779221026