Καλοκαιρινές διακοπές. Περαία, Μπαξέ, Πλαζ, Αγία Τριάδα

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1110525349437097