Καλοκαιρινές διακοπές. Περαία, Μπαξέ, Πλαζ, Αγία Τριάδα