Βασ. Όλγας 34

Από το κτίσμα που προϋπήρχε στην Βασ. Όλγας 34, σήμερα διατηρητέα οικοδομή του αρχιτέκτονα Κων/νου Φιλίππου, δεν είχαμε εικόνα και εξακολουθούμε να μην έχουμε. Όμως έστω και μ αυτήν την κατοχική λήψη αποκτούμε μια ιδέα του ζωσμένου μέσα στο πράσινο οικοπέδου, στο οποίο βρισκόταν. Στο βάθος αριστερά στο παλιό ρέμα Κωνσταντινίδη μια από τις ιδιοκτησίες της Χάννα Μοδιάνο.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1067616983727934

Αριστερά, σήμερα Βασ. Όλγας 34 Στις 12/11/1922 αναφέρεται ως Γαλλική Σχολή Θηλέων. Από το βιβλίο του Βασ. Κολώνα “Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών”